Ook op jouw school

Ook op jouw school kun je kijken hoe het geld stroomt! In de verantwoording van ons onderzoek lees je welke documenten we allemaal hebben benut. Het is een flinke klus, maar juist het werken aan meer duidelijkheid leidde bij ons ook tot goede gesprekken en inzichten.

De grote stukken die je in elk geval nodig hebt en die meestal gewoon op de verschillende websites staan:

  • de begroting van je school (liefst op gedetailleerd niveau)
  • de begroting van je koepel (als je daarbij hoort)
  • de gemeentebegroting
  • de begroting van het samenwerkingsverband waar jouw school bij hoort (passend onderwijs)

Om inzicht te krijgen in die documenten, moet je op zoek gaan naar mensen die daarin de weg kennen, en die moet je in je onderzoeksteam zetten. Natuurlijk de directeur van je school, de controller. Wij hebben heel veel hulp gehad van een gemeenteambtenaar die zijn hand niet omdraaide voor het naar boven halen van de juiste informatie over geldpotten en de structuren erachter.

Ouders & Onderwijs, die ook hebben meegedaan aan dit project, hebben onderstaande animatie gemaakt voor MR’en over geld in de school. Een opening voor gesprek.

Bij Ouders & Onderwijs kun je terecht voor informatie (en als nodig hulp!) over rechten, mogelijkheden en kansen voor de MR rond geld. Goed om te weten als je er zelf in zit, maar natuurlijk is het ook handig en nodig om als leerkracht of schoolleider te weten hoe je samen kunt werken aan het betere gesprek met ouders over geld voor goed onderwijs. (Ouders & Onderwijs heeft trouwens nog veel meer informatie voor MR’en.)

Ook OCW heeft veel informatie over schoolbesturen/scholen en ze hebben  een dashboard ontwikkeld waar allerlei bedragen op staan.

Je zult merken dat de kennis over de besteding van het geld bij sommige partijen behoorlijk oppervlakkig is (en niet iedereen is er blij mee als je dan toch gaat doorvragen, wees daar ook op bedacht).

Wat in elk geval heel nuttig is, is om bedragen steeds weer door te rekenen naar het aantal leerlingen van je school! Zo zagen wij in een oogopslag dat het bedrag per leerling voor het verlagen van de werkdruk (155 euro) te vergelijken is met het bedrag dat de school rechtstreeks voor passend onderwijs (160 euro) ontvangt. De overhead van dat geld is echter heel verschillend.

Ook wij beginnen pas net aan het ‘gerichter draaien aan de geldknoppen’, dus als je met ons mee wilt doen en denken vanuit je eigen geldstroom-onderzoek: van harte welkom.