Contact

Het onderzoeksteam van Geldstromen door de school bestond uit de leerlingen en leerkrachten van klas 7B, Gert-Jan de Zwart, Maarten Meijer en Claudy Luiten (OBS Lucas van Leyden) Nathan Rozema en Pieter Buisman (Geldstromen door de wijk), Peter Hulsen (Ouders & Onderwijs), Hans Smit en Eveline Botter (Gemeente Leiden) en Marije van den Berg (als ouder, maar ook van Democratie in uitvoering).

Met veel dank aan de (G)MR, met name Arjan Trommel en Alphons Dragt, en alle andere kritische meedenkers.

Meer informatie? Neem contact op!

Marije van den Berg
06 46 74 19 03
marije@democratieinuitvoering.nl

Pieter Buisman
06 54 245 100
info@geldstromendoordewijk.nl

Dit project was niet gelukt zonder subsidie van de Gemeente Leiden.