In de media

Artikel in de Volkskrant ‘De kosten van de klas’ – 3 november 2018 (pdf)

Avond in De Zwijger op 14 mei 2019

Wat hebben schoolleiders, leerkrachten, ouders nodig om steviger invloed te hebben op hun school? Daarover gingen we in mei in gesprek in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam). 

Aan het woord komen
Thijs Roovers
(Leerkracht, Mede-initiator ‘actiegroep PO in Actie’)
Lenneke Welschen (Directeur Montessori basisschool de Kosmos)
Gert-Jan de Zwart (Directeur OBS Lucas van Leyden)
Arjan Trommel (Voorzitter MR basisschool Lucas van Leyden en bestuurskundedocent HvA)
Jeroen Goes (Voorzitter CvB Fluvium openbaar onderwijs)
Lobke Vlaming (Directeur Ouders & Onderwijs)
Barbara Goezinne (Directeur Financieel Economische Zaken ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Pieter Buisman en Marije van den Berg (Initiatiefnemer Geldstromen door de Wijk)
Tyas Prevoo (Beleidsadviseur Onderwijsraad)