Vergelijking Lucas van Leyden en de Haanstra

Vergelijk PROO, Lucas van Leyden en de Haanstra

In onderstaande tabel zijn ter vergelijking de cijfers van PROO (jaarrekening 2017) en Lucas van Leyden (begroting 2017 en gerealiseerd 2017) naast elkaar gezet. (Bekijk de tabel scherper (pdf))

Om een indruk te krijgen van de verschillen tussen een school die deel uit maakt van een grotere stichting en een geheel zelfstandige school (een zogenaamde eenpitter-school) zijn in de laatste twee kolommen de cijfers van de Haanstra-school toegevoegd (jaarrekening 2017). De Haanstra-school is eveneens in de binnenstad van Leiden gelegen.

De gerealiseerde bedragen van de Lucas van Leyden zijn aanzienlijk lager dan de begrote. Dit wordt (o.a.) verklaard door de overgang van een aantal leerlingen naar een nieuwe school in de loop van 2017. Het aantal leerlingen volgens begroting bedraagt 519, doch blijkt uiteindelijk werkelijk 437. 

De financiële cijfers in de jaarrekening 2017 van PROO zijn samengevoegd met de jaarcijfers van de OBSG-Leiderdorp waarmee PROO sinds 2017 een personele unie vormt. Dat geldt ook voor de formatie. Het aantal leerlingen is echter alleen gegeven voor PROO (4.436). Op basis van de jaarrekening 2015 van OBSG-Leiderdorp is aangenomen dat het aantal leerlingen daar 810 bedraagt. Het totaal komt daarmee op 5.246.

 

Overigens blijken ook over de jaren heen het budget, het leerlingenaantal en het budget per leerling van de Lucas van Leyden nogal te fluctueren, zoals de onderstaande tabel laat zien met daarin de Lasten en baten 2015-2019 (Bekijk deze tabel scherper (pdf)